Bytové družstvo Rotavská

Náhradní členská schůze

 NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Bytového družstva Rotavská, družstvo se sídlem Jaroslava Foglara 1332, 155 00 Praha 5,

 se bude konat 15. 6. 2017 v 19:00

(prezence od 18:30 do 19:00)

ve SPORTOVNÍ HALE BELLUŠOVA, Bellušova 1877/68, 155 00 Praha 13

Podklady pro schůzi:

Pozvánka

Bod 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016

Bod 4. Výkaz zisku a ztráty

Bod 4. Přiznání k DPPO

Bod 4. Rozvaha

Bod 5. Účetní závěrka

Bod 6. Vyjádření KK k účetní závěrce

Bod 8. Zpráva o činnosti družstva a představenstva 2016/7

Bod 9. Zpráva o činnosti KK

Bod 10. Plán investic

Bod 12, 13, 14

Datum poslední aktualizace: 14.6.2017