Bytové družstvo Rotavská

Bytové družstvo Rotavská

Bytové družstvo Rotavská spravuje deset bytových domů s 270 bytovými jednotkami a přilehlé pozemky v ulicích Jaroslava Foglara a Rotavská, Praha 5. Tento areál je ve spoluvlastnictví družstva a Hlavního města Prahy – Městské části Praha 13. Výstavba byla realizována s využitím dotace Státního fondu rozvoje bydlení. Podmínky výstavby a další spolupráce družstva s Městskou částí upravuje Smlouva o sdružení, kterou naleznete v sekci Důležité dokumenty.

Jmenovité složení a kontakty na orgány družstva jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Pětičlenné představenstvo družstva se schází nejméně jednou měsíčně, agendu vyřizuje také průběžně zejména prostřednictvím e-mailu. Za představenstvo jedná navenek kterýkoli člen představenstva samostatně. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Schůzí představenstva se účastní i zástupce Městské části Praha 13, která má 51% podíl ve sdružení. Po uplynutí 20 let od kolaudace domů, tedy v roce 2023, měl být podíl Městské části bezplatně převeden na družstvo. Město neplní závazek ze smlouvy. V současné době jsou podány dvě žaloby (žaloba Města na Družstvo –  určení neplatnosti části smlouvy a žaloba Družstva na Město + Magistrát – na nahrazení projevu vůle).

V rámci družstva působí dále kontrolní komise, která kontroluje činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů.

Nejméně jednou ročně, zpravidla v květnu či červnu, se schází nejvyšší orgán družstva – členská schůze, na niž jsou zváni všichni členové družstva a probíhá v souladu se Stanovami.

Vedle Stanov platí též Domovní řád, který upravuje pravidla soužití v domech a který musí všichni obyvatelé domů respektovat.

 

Aktuality

Zastupitelstvo [26.06.2024]

Schůze PRE [16.06.2024]

JF4 Sklepní kóje [06.06.2024]

Náhradní členská schůze 2024 [05.06.2024]

Hlavní přívod vody JF3 [05.06.2024]

Členská schůze 2024 [20.05.2024]

Přeplatky [19.05.2024]

Havárie vody [14.05.2024]

Schůze PRE [06.05.2024]

JF1 výměna rozvodů vody [30.04.2024]

Archiv »