Bytové družstvo Rotavská

Bytové družstvo Rotavská

Bytové družstvo Rotavská spravuje deset bytových domů s 270 bytovými jednotkami a přilehlé pozemky v ulicích Jaroslava Foglara a Rotavská, Praha 5. Tento areál je ve spoluvlastnictví družstva a Hlavního města Prahy – Městské části Praha 13. Výstavba byla realizována s využitím dotace Státního fondu rozvoje bydlení. Podmínky výstavby a další spolupráce družstva s Městskou částí upravuje Smlouva o sdružení, kterou naleznete v sekci Důležité dokumenty.

Jmenovité složení a kontakty na orgány družstva jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Pětičlenné představenstvo družstva se schází nejméně jednou měsíčně, agendu vyřizuje také průběžně zejména prostřednictvím e-mailu. Za představenstvo jedná navenek kterýkoli člen představenstva samostatně. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Schůzí představenstva se účastní i zástupce Městské části Praha 13, která má 51% podíl ve sdružení. Po uplynutí 20 let od kolaudace domů, tedy v roce 2023, měl být podíl Městské části bezplatně převeden na družstvo. Město neplní závazek ze smlouvy. V současné době jsou podány dvě žaloby (žaloba Města na Družstvo –  určení neplatnosti části smlouvy a žaloba Družstva na Město + Magistrát – na nahrazení projevu vůle).

V rámci družstva působí dále kontrolní komise, která kontroluje činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů.

Nejméně jednou ročně, zpravidla v květnu či červnu, se schází nejvyšší orgán družstva – členská schůze, na niž jsou zváni všichni členové družstva a probíhá v souladu se Stanovami.

Vedle Stanov platí též Domovní řád, který upravuje pravidla soužití v domech a který musí všichni obyvatelé domů respektovat.