Bytové družstvo Rotavská

Bytové družstvo Rotavská

Bytové družstvo Rotavská spravuje deset bytových domů s 270 bytovými jednotkami a přilehlé pozemky v ulicích Jaroslava Foglara a Rotavská, Praha 5. Tento areál je ve spoluvlastnictví družstva a Hlavního města Prahy – Městské části Praha 13. Výstavba byla realizována s využitím dotace Státního fondu rozvoje bydlení. Podmínky výstavby a další spolupráce družstva s Městskou částí upravuje Smlouva o sdružení, kterou naleznete v sekci Důležité dokumenty.

Jmenovité složení a kontakty na orgány družstva jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Pětičlenné představenstvo družstva se schází nejméně jednou měsíčně, agendu vyřizuje také průběžně zejména prostřednictvím e-mailu. Za představenstvo jedná navenek kterýkoli člen představenstva samostatně. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Schůzí představenstva se účastní i zástupce Městské části Praha 13, která má v družstvu 51% podíl. Po uplynutí 20 let od kolaudace domů, tedy v roce 2023, bude podíl Městské části bezplatně převeden na družstvo .

V rámci družstva působí dále kontrolní komise, která kontroluje činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů.

Nejméně jednou ročně, zpravidla v květnu či červnu, se schází nejvyšší orgán družstva – členská schůze, na niž jsou zváni všichni členové družstva a probíhá v souladu se Stanovami.

Vedle Stanov platí též Domovní řád, který upravuje pravidla soužití v domech a který musí všichni obyvatelé domů respektovat.

 

Aktuality

Velkoobjemový kontejner [08.10.2021]

Schůze PRE [08.10.2021]

Zlomená vnitřní klika R15 [29.09.2021]

Domovní vrátný v JF3 a JF8 [29.09.2021]

FALEŠNÁ NABÍDKA SERVISU OKEN [22.09.2021]

Schůze PRE [07.09.2021]

Malování garáží [25.08.2021]

Schůze PRE [10.08.2021]

Schůze PRE [03.07.2021]

Náhradní členská schůze [08.06.2021]

Archiv »