Bytové družstvo Rotavská

Biotop na louce vedle BDR

20.11. Závěry zjišťovacího řízení

“Záměr „Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání, Praha 13“ bude posuzován podle zákona.

Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci, ve které je vhodné uvést následující:
1) Vyhodnotit stávající dopravní zatížení lokality a relevantně popsat a vyhodnotit dopravu
vyvolanou realizací i provozem záměru.
2) Vyhodnotit stávající hlukové zatížení lokality, doložit splnění hygienických limitů hluku
z výstavby a hluku z provozu záměru.
3) Doložit hydrogeologický posudek, který bude zpracován osobou odborně způsobilou v hydrogeologii a který se bude věnovat též otázce vydatnosti zdroje podzemní vody a možnosti negativního ovlivnění jiných zdrojů podzemních vod v blízkém teritoriu.
4) Doložit informace o chemickém složení / nezávadnosti podzemní vody.
5) Zohlednit všechny relevantní připomínky uplatněné ve vyjádřeních k oznámení záměru. Příslušný úřad dále doporučuje, aby dokumentace obsahovala přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení.

24. 10. Odpověď pana starosty – dopis-vodrazka-biotop2

20.10. První odpověď na náš dopis – Česká inspekce životního prostředí. 410110219_0_ipp_1612133_002_16_pvz

14.10. Začínáme sbírat kontakty na sousední SVJ a domy.

12.10. zveřejňujeme další dokumenty.

duvodova_zprava

priloha_c-1_k_usneseni_rady_hmp

usneseni_rady_hmp

usneseni_rady_hmp_-_pdf_ebook-usneseni_c-2194_verejne

usn_zhmp_19_72_z_2016_09_15inv_dotace

dopis-vodrazka-biotop

23.9. Odesíláme dopis všem z rozdělovníku.

Dopis -bdr-biotop

16.9. Dnes se nám podařilo vyhledat tyto informace.

pha1024-infoznam-uredni-deska

03-koordinacni-situacni-vykres

parkove-upravy-s-vodni-plochou-s-moznosti-koupani-praha-13

soulad-s-upn

14.9.

Jak už určitě víte, plánuje MČ vybudovat ekologický park s vodní plochou. Viz článek v časopise Stop.

http://stop.p13.cz/cs/zari-2016/vybudovani-koupaliste-biotopu/11729/

MČ nám zatím na oficiální žádost o informace neodpověděla, mezitím mi poslala sousedka tento nákres.

PDF

Situaci sledujeme a hodláme se účastnit územního řízení.

Datum poslední aktualizace: 20.11.2016