Bytové družstvo Rotavská

Rekonstrukce střech vč. plánu

Poslední aktualizace: 28.7.2015

Na jaře roku 2012 proběhlo šetření všech střešních oken, na základě kterého byla vyhodnocena okna tzv. kritická a ta byla na podzim 2012 přednostně částečně opravena (odkrytí střechy, zaizolování atd.). Souběžně s opravami byl vypracován znalecký posudek pro účely probíhajícího soudního řízení. Ze znaleckého posudku i z následného průzkumu efektivity provedených oprav vyplynulo, že jediným trvalým a efektivním řešením současného stavu bude výměna a nové osazení oken. Vzhledem k charakteru závad (poškození tepelné izolace ve všech bytech) byl k opravě v rámci stávajícího rozpočtu určen dům Jaroslava Foglara 1329/2.

Opravu zajišťovala firma Palladium.cz a.s. a byla úspěšně ukončena začátkem července 2013. Technický dozor prováděla společnost OK-supervision s.r.o. V období 2013/2014 budou opraveny další 3 domy v pořadí JF 6 (začátek 07/2013), JF 12 a JF 8. Předpokládaný rozpočet na 1 dům je 1,2 mil. Kč. U ostatních domů probíhá v létě 2013 revize střech včetně drobných oprav (utažení šroubů, kontrola krytiny atd.).

Další fotky z opravy střešních oken v roce 2012 jsou na Facebooku.

V létě 2013 zorganizovalo představenstvo ve spolupráci s technických dozorem p. Dundrem nový tendr na rekonstrukci střech u zbývajících 8 domů, a to hlavně z důvodu, aby zajistilo co nejvýhodnější cenu. V tendru zvítězila společnost Palladium.cz a.s., která již opravila první dva domy. Rekonstrukce střech jsou naplánovány předběžně v tomto pořadí:

Dům Předpokládané čerpání z plánu investic schváleného na období Plán oprav (období oprav)
JF 2 2012/2013 hotovo
JF 6 2013/2014 hotovo
JF 12 2013/2014 hotovo
JF 8 2013/2014 hotovo
JF 4 2013/2014 2014/2015 část červenec 2014, dokončení podzim 2015
JF 1 2014/2015 hotovo
R 15 2014/2015 2015/2016 hotovo
R 13 2015/2016 hotovo
JF 10 2015/2016 2016/2017 léto až podzim 2015
JF 3 2016/2017 červenec až srpen 2015

Poznámka: Pořadí oprav střech může být změněno např. z důvodu havárie apod.

Komentáře k této stránce

Pro zobrazení komentářů je vyžadováno přihlášení.

Pokud neznáte heslo, můžete si jej nechat zaslat zde.