Bytové družstvo Rotavská

Změna příspěvku fondu oprav

Vážení nájemníci,
dne 12. 6. 2014 se konala náhradní členská schůze našeho bytového družstva. Vedle schválení nového znění stanov družstva, doplnění orgánů družstva a schválení záměru financovat rekonstrukci dvou dalších střech formou úvěru, bylo na této schůzi schváleno navýšení odvodů do fondů oprav z 20 Kč/m2  na 25 Kč/m2.
V nejbližší době Vám bude na kontaktní adresu zaslán nový evidenční list, s novou výši plateb, který bude zohledňovat změnu odvodů do fondu oprav. Chtěli bychom Vás požádat o včasné provedení úpravy plateb, pokud platíte přes trvalý příkaz.
Pokud nový evidenční list neobdržíte, obraťte se prosím na správu bytového družstva.
Předem děkujeme za spolupráci.

Datum poslední aktualizace: 29.6.2014