Bytové družstvo Rotavská

Zhoršení TV signálu

V posledních týdnech máme v BD Rotavská nahlášeno od několika nájemníků zhoršení kvality TV signálu. Po provedených měřeních a kontrolách jak ze strany TV technika, tak společnosti zajišťující internet, nebyla nalezena žádná závada nebo cokoli, co by šlo udělat ze strany družstva pro zlepšení situace.
Zhoršení TV signálu pravděpodobně souvisí s budováním LTE sítí mobilních operátorů. Nově zaváděné základnové stanice LTE budou testovány v rámci dvouměsíčního zkušebního provozu.

Dne 30.10.2014 bylo provedeno zjišťování zdrojů rušení Českým telekomunikačním úřadem podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Bylo provedeno měření rušení STA DVB-T vysílačem LTE pracujícím na kmitočtu 796 MHZ v rozvaděči STA na vstupních televizních signálech na domě Jaroslava Foglara 10. Měřením bylo zjištěno, že vysílač LTE nemá vliv na parametry televizních signálů určených pro příjem v Praze tzn. do 59. kanálu (MUX3). Pozor – na 60. kanálu (také MUX3, primárně určený pro okres Liberec) vysílajícím z vysílače Ještěd je signál rušen.
Pokud se vám zdá, že máte signál slabý, doporučujeme zkontrolovat naladění TV přijímačů a pokud jej máte naladěn na 60. kanál, doporučujeme přeladit na kanál 59.

Datum poslední aktualizace: 6.11.2014