Bytové družstvo Rotavská

Závady svislých oken

Prosíme o hlášení závad oken nejlépe na e-mail korbel@korbelfc.cz .  V popisu uveďte druh závady (mlžení uvnitř okna, vadná těsnění, nutnost seřízení, plesnivá těsnění, odloupnutý lak) Uzávěrka k 31. 3.

po vyhodnocení sběru plánujeme objednat opravu hromadně. Děkujeme za spolupráci.

Datum poslední aktualizace: 25.1.2017