Bytové družstvo Rotavská

Zamykání dveří do garáží

U dveří do garáží bylo firmou Steinbach provedeno zaslepení zámků. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu dodržení požárních předpisů – dveře není vhodné zamykat. V nejbližších dnech budou dveře upraveny tak, aby byla klika na straně garáže a koule na straně chodby domu.

Datum poslední aktualizace: 28.3.2013