Bytové družstvo Rotavská

Zákaz vjedzdu vozidel s pohonem na plynná paliva (LPG/CNG) do garáží

S ohledem na požadavek § 21 vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění, nesplňují hromadné garáže v objektech BD Rotavská minimální technické požadavky pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva

Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním.

Datum poslední aktualizace: 27.3.2024