Bytové družstvo Rotavská

Vyúčtování roku 2019

Vyúčtování služeb za rok 2019 bylo distribuováno v minulém týdnu do schránek družstevníkům se shodnou kontaktní adresou a ostatním poštou.

V případě nedoručení, kontaktujte prosím správce nejlépe e-mailem: korbel@korbelfc.cz

Reklamační lhůta je 30 dnů od doručení vyúčtování služeb. Reklamace a dotazy doporučujeme provádět písemně na adresu provozovny KORBEL facility, s.r.o., Mírového hnutí 2137/7, Praha 4, 149 00, nebo nejlépe na e-mail: vobornik@korbelfc.eu, případně kontaktovat pana Ing. Voborníka na tel. 607 013 260.

Případný nedoplatek uhraďte do 31. 5. 2020 na číslo účtu BD Rotavská, 170067339/0800, uvádějte prosím vždy číslo Vašeho variabilního symbolu, který je uveden v rozpisu vyúčtování.

Přeplatky budou poukázány na Váš účet, ze kterého hradíte pravidelně nájemné, nejpozději do 31. 5. 2020. V případě, že budete chtít zaslat přeplatek na jiný účet, žádost zašlete na e-mail: vernerova@korbelfc.eu, nejpozději do 30.4.2020.

Datum poslední aktualizace: 16.3.2020