Bytové družstvo Rotavská

VÝMĚNY VODOMĚRŮ S ODEČTY

Vyzýváme Vás tímto k zpřístupnění bytu za účelem odečtu a výměny vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu. Výměnu bude provádět firma ISTA. Prosíme o maximální součinnost!

První řádný termín vždy od 9:00 do 18:00 

29.1. pondělí JF1 a JF3
30. 1. úterý JF2 a JF4
31. 1. středa JF6 a JF8
1. .2. čtvrtek JF 10 a JF12
2. 2. pátek R13 a R15

Druhý řádný termín pro všech deset domů  13., 14. a 15. 2. od 9:00 do 18:00. Pracovníci montážní firmy budou neodečtené byty v prvním termínu kontaktovat a domluví si přibližný časový termín ve výše uvedených dnech druhého termínu.

V případě, že družstevník nezpřístupní byt, bude mu ve třetím individuálním termínu účtováno dopravné montážní firmě, zároveň se vystavuje riziku sankce dle platných stanov.

Kontaktní osoba pro tuto akci ze strany dodavatele ISTA:  ing. Hanzl, mobil 736 169 451
Za družstvo: pre@bdrotavska.cz

Datum poslední aktualizace: 28.12.2017