Bytové družstvo Rotavská

ZMĚNA – Výměna kotlů a zásobníků na TUV – OPERATIVNĚ AKTUALIZUJEME

Vážení sousedé, v nejbližších dnech začnou probíhat rekonstrukce kotelen.

Předběžný harmonogram prací:

R15 – hotovo.

JF4 v termínu 15. – 18. 11. – hotovo

JF1 v termínu 21. – 24. 11. – hotovo

R13 v termínu 29 – 1. 12. – hotovo

JF2 –  z důvodu extrémě nízkých teplot, které nastaly, se plánovaná rekonstrukce kotelny odkládá na jaro 2017. 

Doba odstavení zdrojů tepla by neměla trvat déle než 32 hodin. S tím, že tato doba bude minimalizovaná na dobu nezbytně nutnou. V tomto období může docházet ke krátkodobému odstavení studené vody.

Datum poslední aktualizace: 5.12.2016