Bytové družstvo Rotavská

Úvěry BDR

Dne 1.1.2020 byla splacena poslední splátka úvěru.

Momentálně nemá družstvo žádný úvěr – žádný závazek k bance.

Pro zajímovost je celkový zůstatek na účtech ke dni 15. 1. 2020 (odpoledne):

Běžný účet  170067339/0800   5.171.796,01 Kč
Spořící podúčet 414-170067339/0800  1.000.000,00 Kč
Vkladový účet 4380868319/0800   2.480.587,32 Kč

Celkem: 8.652.383,33 Kč

Datum poslední aktualizace: 15.1.2020