Bytové družstvo Rotavská

Upozornění na možný střet zájmů

Představenstvo BD Rotavská informuje členy družstva, že mezi členkou Představenstva paní Exnerovou (dcera) a členkou Kontrolní komise paní Jaroňovou (matka) je rodinná vazba. Obě byly zvoleny na náhradní členské schůzi dne 09.06.2015.

Datum poslední aktualizace: 20.7.2015