Bytové družstvo Rotavská

Ukončení spolupráce se správcovskou firmou Miva

Společnost MIVA Praha Facility management a.s. dlouhodobě nebyla schopna plnit své závazky z mandátní smlouvy, situace dospěla do neúnosného stadia, kdy členové představenstva většinu činností suplovali. Smlouva bude ukončena k 31. 12. 2013 a od té doby bude třeba nastavit nový systém správy družstva a zabezpečit bezproblémové převedení agendy z bývalého správce. Představenstvo bude ještě v říjnu konzultovat s KK nový systém správy družstva. Poté bude svolána mimořádné setkání s družstevníky popř. mimořádná členská schůze, kde bude výsledný návrh prezentován.

Činnosti správy družstva nyní supluje představenstvo, můžete se na nás obracet e-mailem na  sprava@bdrotavska.cz nebo telefonicky 607 090 050 (pracovní dny 9-17 hod.). Veškeré závady prosím zadávejte pomocí  formuláře.

Datum poslední aktualizace: 13.10.2013