Bytové družstvo Rotavská

Termíny členské schůze

Řádná členská schůze se bude konat dne 23.5.2013 od 15 h.  u retenční nádrže v areálu BD Rotavská. V případě, že řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, bude se bude konat dne 13.6.2013 od 18 do 22 h. v tělocvičně Lužiny náhradní členská schůze .

Datum poslední aktualizace: 30.4.2013