Bytové družstvo Rotavská

Schůze PRE

Schůze představenstva se uskuteční v úterý 8. 6. 2021 od 18:00 (nebo plynule po ČS)
na adrese b
yt č. 9, Rotatvská 1326/15, Praha 13

Datum poslední aktualizace: 24.5.2021