Bytové družstvo Rotavská

Renovace oken

Renovace nátěrů oken provádí firma Vadeo okna

Vážení družstevníci, pokračuje složitá akce renovace nátěrů  svislých oken (nevztahuje se na střešní). Firma bude v areálu poměrně dlouhou dobu, proto si domluvte termín, který Vám bude vyhovovat. Nejlépe v rámci realizace Vašeho domu vzhledem k logistice nástrojů, materiálů a samotných oken.

Začínáme ve vašem domě JF3 v týdnu od 11 .4. 2023

Opravy jsou ve třech režimech podle poškození stávajícího nátěru:

A) KOMPLETNÍ OPRAVA (silně poškozená západní okna) – Nedržící nátěry odstraníme broušením – Zbytky nátěru odstraníme pomocí nitroředidla a speciální škrabky – Přebrousíme holé dřevo (šedé skvrny) – Provedeme bezbarvou impregnaci v 1 vrstvě – Nátěr základního nátěru ve 2 až 3 vrstvách – Vyplnění přiznaných spojů – Aplikujeme bezbarvý plnič pórů – Natřeme v 6 až 9 vrstvách vrchní lak,

nebo

B) ZJEDNODUŠENÁ OPRAVA (běžně opotřebovaná okna) – stávající povrchovou úpravu zdrsníme obroušením brusnou houbou o zrnitosti 180 – setřeme vlhkým hadříkem zbytky prachu – Vyplnění přiznaných spojů – Aplikujeme bezbarvý plnič pórů – Natřeme v 3 až 4 vrstvách vrchní lak,

nebo

C) OŠETŘENÍ OKEN (neopotřebovaná okna) – kontrola spojů, ošetření balzámem, seřízení.

 

Dále bude v případě potřeby v rámci akce provedeno:

1) seřízení oken (drhnutí, špatné zavírání)

2) výměna vnitřního těsnění (tvrdé těsnění)

3) výměna silikonu (plesnivý nebo degradovaný silikon)

 

Individuálně a na vlastní náklady si můžete domluvit:

1) nátěr z vnitřní strany

2) žaluzie

 

Postup opravy oken v bytech – manuál firmy Vadeo okna s. s r. o.

  1. Družstevníka /nájemníka/ bytu bude kontaktovat hlavní (bytovým družstvem pověřený) technik akce (pravděpodobně pan “Kravčuk”), který se domluví na termínu realizace.
  2. Práce probíhají pondělí až sobota od 07:30 do 17:00 nebo podle potřeby.
  3. V bytě, kde bude probíhat oprava oken, je potřeba, aby uživatel bytu odstranil předměty z parapetů, závěsy a záclony a zajistil manipulační prostor kolem oken cca 1 metr.
  4. Nábytek v celém bytě firma Vadeo Okna nezakrývá, pouze bezprostřední okolí opravovaného prvku. Pokud chce uživatel bytové jednotky nábytek zakrýt, provede na svoje náklady a o své vlastní vůli.
  5. Při nástupu na práce se domluví s majitelem bytu jasný postup prací – kde práce začne a jak bude postupovat. V případě velkého počtu oken v bytě se oprava rozfázuje po menších celcích – například po pěti oknech.
  6. Nejdříve budou provedeny na všech oknech v bytě přípravné práce – olepení skel PVC páskou, broušení a přípravu rámů a křídel. Rámy se brousí na místě, okenní křídla, pokud je to možné, se brousí na terase nebo balkoně, který je ochráněn plachtami proti znečištění. V případě, že balkon nebo terasa nejsou součástí bytu, budou muset práce probíhat na chodbě domu. Broušení se provádí vibračními bruskami. Hrubý prach se následně vysaje průmyslovým vysavačem. Přípravné práce končí aplikací impregnačního nátěru.
  7. Po provedených přípravných pracích začíná fáze natírání jednotlivých vrstev povrchové úpravy postupně na všech oknech v bytě.
  8. Na konci každého pracovního dne jsou okenní křídla zpátky zavěšeny do rámů, aby nebyl byt otevřen přes noc.
  9. Opravné práce jsou ukončeny seřízením a promazáním okenního kování a předáním hotové práce zápisem do stavebního deníku.

Datum poslední aktualizace: 7.4.2023