Bytové družstvo Rotavská

Projekt mobilita Praha 13

Na stránce

https://mobilita.praha13.cz/

můžete ÚMČ-P13 poskytnout zpětnou vazbu ke stavu veřejného prostoru v Praze 13. Do 16. 5. 2021

Datum poslední aktualizace: 3.5.2021