Bytové družstvo Rotavská

Praha bez bariér – Tlumačovská, Praha13

STAVBA V OKOLÍ AREÁLU BDR  (číslo akce 999412/43) dostala stavební povolení na pozemcích parc. č. 2315/32, 2342/246, 2342/249, 2342/534, 2391, 2392/4, 2399, 2401/4 v katastrálním území Stodůlky

Stavba obsahuje:
Stavební úpravy chodníku podél vozovky ul. Tlumačovská v délce 195 m spočívající v provedení bezbariérových prvků chodníku včetně provedení stavebního zpomalovacího prahu v úseku od křižovatky s ulicí Rotavská k ulici Červeňanského.
 
Mělo by dojít  k posunutí lamp veřejného osvětlení blíž k silnici, tak aby na chodníku zůstal dostatečný průjezd pro invalidní vozíky a kočárky. V období stavby určitě dojde k omezení pro pěší v ulici Tlumačovská.

 

 

Datum poslední aktualizace: 28.11.2018