Bytové družstvo Rotavská

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Bytového družstva Rotavská, družstvo se sídlem Jaroslava Foglara 1332, Praha 5, zve své družstevníky na na mimořádnou členskou schůzi, která se bude konat  18.11. 2013 od 15:30 hodin v areálu Bytového družstva Rotavská (u nádrže)  s tímto programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů schůze

3. Schválení programu schůze

4. Informace o změnách v provozním fungování družstva

5. Doplňková volba členů představenstva a kontrolní komise

6. Rozhodnutí o mimořádné odměně orgánu družstva

 Prezence: 15:00–15:30 hod.

Členům, kteří se nemohou schůze osobně zúčastnit, doporučujeme, aby pověřili ke svému zastupování na základě písemné plné moci kteréhokoliv člena družstva nebo jinou zletilou osobu. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

 

Datum poslední aktualizace: 4.11.2013