Bytové družstvo Rotavská

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ SCHŮZÍ

Během dne provedeme kontrolu podmínek.

AKTUÁLNĚ: K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý všude platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení.

Pravidla platná od 31. 5. 2021

Podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 14601/202116/MIN/KANviz bod I.16.a I.17  Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 10 osob tak platí vpodstatě stejné podmínky jako vpředchozím období:

a)kažosoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou rouškunebo respirátormin. FFP2, KN95 nebo N 95,

b)účastníci musí být usazenitak, by bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno sedadlo (opatření hovoří o tom, že zúčastněnéosoby mají být tímto zsobem „usazeny“), nejdeli o členy jedné domácnosti,

c)účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid19 a při vstupudo vnitřních prostorprokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

i)absolvoval nejdéle před 7dny RTPCRvyšetření s negativním výsledkem,
ii)absolvoval nejdéle před 72 hodinamiPOC tests negativním výsledkem,
iii)absolvovaločkování, takovým způsobem, že:
od aplikace první dávky vpřípadě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní,ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo
od aplikace jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 d, ale ne více než 9 měsíců, nebo
iv)prodělal laboratorně potvrzenéonemocnění COVID19,uplynula doba izolacea od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní. Svolavatel má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat. Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobědo vnitřních prostor umožněn vstup.

Datum poslední aktualizace: 8.6.2021