Bytové družstvo Rotavská

Pevence před bakterií Legionella

Topný systém je nastaven, tak aby ohřál vodu v zásobnících na teplotu kolem 70°C, která bezpečně ničí kolonie bakterií. Toto zvýšení je nastaveno na každé pondělí v 10 hodin. Nejteplejší voda poteče tedy vždy v pondělí kolem poledne, do té doby, než se spotřebuje nebo se vyhchladí cirkulací díky oběhovému čerpadlu.

Datum poslední aktualizace: 13.11.2017