Bytové družstvo Rotavská

Parkové úpravy s vodním prvkem

STAVBA V OKOLÍ BDR na tzv. “psí louce”

ORTOFOTO KE STAŽENÍ ZDE (9 MB)

(citujeme z rozhodnutí o umístění stavby Č. j. P13-09670/2018)

 – na pozemcích parc.č.2315/21, parc.č.2315/22 , parc.č.2318/1, parc.č.2318/3, parc.č.2341/1  v katastrálním území Stodůlky se umísťuje záměr, který obsahuje tyto stavby pro parkovou plochu:

pěší komunikace mlatové a asfaltové, včetně propojení pro pěší ulic Petrbokova a Karla Kryla
vodní prvky –pítko a potok, retenční jímka, vsakovací objekt
přípojka vody, areálový rozvod vody
studna a vodovod
přípojka dešťové kanalizace, areálová dešťová kanalizace
zpevněné plochy pro dvě dětská hřiště, fitness, geopark, ohniště, vše včetně oplocení
veřejné osvětlení
rozvody elektrické energie
zařízení staveniště
(konec citace)
 
Nyní má probíhat první etapa, která by měla obsahovat:  inženýrské sítě, vodní díla, komunikace. Inženýrské sítě (voda a elektřina se budou napojovat mezi domy JF10 a JF12 a pěší komunikace se z parku napojí mezi domy JF10+JF12 a JF6+JF8.
 
Až v další etapě dojde k výstavbě ostatního mobiliáře (hřiště, posilovna, geopark, ohniště a ostatní.)
 
Louka je celá vedená jako staveniště, momentálně z důvodu bezpečnosti, není možné zachovat průchod přes louku.
 
Máme požádáno o kontakty zástupce zřizovatele a dodavatele. Při podezření na poškození našeho majetku nebo jiného podezření nás neváhejte kontaktovat na pre@bdrotavska.cz

Datum poslední aktualizace: 28.11.2018