Bytové družstvo Rotavská

Oznámení o konání náhradní členské schůze

Náhradní členská schůze Bytového družstva Rotavská, družstvo se sídlem Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 se bude konat dne 12. června 2014 (čtvrtek) od 18:00 hodin ve sportovní hale Lužiny, ulice Bellušova 1877, Praha 13-Stodůlky se stejným programem jako členská schůze svolaná na 27.5.2014. Pozvánku s plnou mocí včetně podkladů na jednání náhradní členské schůze naleznete v části Členská schůze – podklady.

Datum poslední aktualizace: 27.5.2014