Bytové družstvo Rotavská

Opravy svislých oken

Orientační přehled prací v rámci oprav oken v BD Rotavská

Vážení družstevníci,
začátkem listopadu 2017 bude započata oprava a údržba svislých oken v bytech, jehož závadu v předchozím období nahlásili jednotliví družstevníci BD Rotavská. Nejedná se proto o plošnou opravu ve všech 270 bytech.

Oprava oken bude většinou zahrnovat níže uvedené práce:

  • výměna obvodového těsnění
  • seřízení okna a jeho promazání
  • vyříznutí stávajícího silikonu a nahrazení novým silikonem

Výše uvedená oprava u jednoho okna zabere cca 30 min a během této doby bude docházet k otevírání a zavírání okna.

V některých případech bude nutné vyměnit dvojsklo za nové. V tom případě dojde nejdříve v první fázi k zaměření a následná montáž v jiném termínu, dle individuální vzájemné dohody se zhotovitelem. Následná výměna dvojskla zabere cca 90 min. u jednoho okna. Týká se pouze cca pěti oken v celém družstvu. 

V případech, kdy je poškozen lak, oprava proběhne na jaře 2018, specializovanou firmou. Týká se pouze cca sedmi bytů v celém družstvu.   

Veškeré výše uvedené práce provede pan Josef Dařbujan

Tel: 602 767 480

e-mail: servisoken@gmail.com

 

Pan Dařbuján již obeslal jednotlivé družstevníky s termíny oprav jednotlivých oken. V případě, že tento termín nebude vyhovovat, lze s panem Dařbujánem dohodnout po předchozí telefonické dohodě termín jiný. Pro zdárný průběh realizace, přispěje volný přístup k oknům.

Veškeré výše uvedené opravy hradí BD Rotavská.

Družstevníci si případně hradí pouze opravy žaluzií (na základě jejich požadavku). Po provedené opravě oken bude vyhotoven zhotovitelem protokol, kde uživatel družstevního bytu pouze potvrdí provedení opravy. Vlastní kontrolu prací provede namátkově správce BD Rotavská.

Termín návštěvy Čas návštěvy ulice č.o. byt č.
31/10/2017 8-10hod ROT 15 8
31/10/2017 8-10hod ROT 15 10
31/10/2017 9-11hod ROT 15 12
31/10/2017 9-11hod ROT 15 13
31/10/2017 10-12hod ROT 15 16
31/10/2017 10-12hod ROT 15 17
31/10/2017 13-15hod ROT 15 21
31/10/2017 13-15hod ROT 15 22
31/10/2017 14-16hod ROT 15 24
31/10/2017 14-16hod ROT 15 26
1/11/2017 8-10hod ROT 13 13
1/11/2017 8-10hod ROT 13 15
1/11/2017 9-11hod ROT 13 16
1/11/2017 9-11hod ROT 13 23
1/11/2017 10-12hod J F 12 3
1/11/2017 10-12hod J F 12 13
1/11/2017 13-15hod J F 12 17
1/11/2017 13-15hod J F 12 18
1/11/2017 14-16hod J F 12 19
1/11/2017 14-16hod J F 12 26
7/11/2017 8-10hod J F 10 6
7/11/2017 8-10hod J F 10 7
7/11/2017 9-11hod J F 10 9
7/11/2017 9-11hod J F 10 10
7/11/2017 10-12hod J F 10 18
7/11/2017 10-12hod J F 10 19
7/11/2017 13-15hod J F 10 24
7/11/2017 13-15hod J F 8 1
7/11/2017 14-16hod J F 8 7
7/11/2017 14-16hod J F 8 8
8/11/2017 8-10hod J F 8 10
8/11/2017 8-10hod J F 8 12
8/11/2017 9-11hod J F 8 20
8/11/2017 9-11hod J F 8 26
8/11/2017 10-12hod J F 8 27
8/11/2017 10-12hod J F 6 4
8/11/2017 13-15hod J F 6 10
8/11/2017 13-15hod J F 6 11
8/11/2017 14-16hod J F 6 17
8/11/2017 14-16hod J F 6 20
9/11/2017 8-10hod J F 6 24
9/11/2017 8-10hod J F 6 25
9/11/2017 9-11hod J F 6 26
9/11/2017 9-11hod J F 4 18
9/11/2017 10-12hod J F 3 2
9/11/2017 10-12hod J F 3 6
9/11/2017 13-15hod J F 3 12
9/11/2017 13-15hod J F 3 15
9/11/2017 14-16hod J F 3 18
9/11/2017 14-16hod J F 3 21
13/11/2017 8-10hod J F 3 24
13/11/2017 8-10hod J F 2 4
13/11/2017 9-11hod J F 2 13
13/11/2017 9-11hod J F 2 15
13/11/2017 10-12hod J F 2 16
13/11/2017 10-12hod J F 2 24
13/11/2017 13-15hod J F 2 26
13/11/2017 13-15hod J F 1 8
13/11/2017 14-16hod J F 1 9
13/11/2017 14-16hod J F 1 10
14/11/2017 8-10hod J F 1 14
14/11/2017 8-10hod J F 1 18
14/11/2017 9-11hod J F 1 20
14/11/2017 9-11hod J F 1 24

Datum poslední aktualizace: 25.10.2017