Bytové družstvo Rotavská

Oprava bytu zvláštního určení JF1

PRE nesouhlasilo se stanoviskem bytové komise Rady MČ P 13, která doporučovala hradit opravy zdevastovaného bytu dle výše spoluvlastnického podílu – tzn. 51% / 49% (Městská část Praha 13 / Bytové družstvo Rotavská). Nyní máme novou informaci, že Rada MČ P13 v pondělí 18. 3. 2019 schválila usnesením opravu bytu zvláštního určení na náklady MČ P13. Toto usnesení rady považujeme za velmi významné pro naše družstvo. Z důvodu ochrany osobních údajů nelze publikovat všechny skutečnosti velmi složité kauzy.

https://www.praha13.cz/appo/usn/699?usn=w3pbxpl48oomYDtCW6kEpT6ZMwSA==

v případě nefunkčnosti odkazu

Usneseni MČ P13

Datum poslední aktualizace: 28.3.2019