Bytové družstvo Rotavská

Oprava bytu v JF1

V současné době probíhá rekonstrukce bytu zvláštního určení č. 3.

Investorem oprav je městská část Praha 13.

Práce budou probíhat dle informace zhotovitele ve všedních dnechod 8,00 do 17,00 hod,

s předběžným termínem ukončení realizace do 31.5.2019.

Za zhoršenou kvalitu bydlení v průběhu realizace oprav se Vám omlouvá MČ Praha 13.

Datum poslední aktualizace: 2.5.2019