Bytové družstvo Rotavská

!!! NEPOUŠTĚJTE CIZÍ LIDI DO BYTU !!!

V areálu družstva se pohybují falěšní odečitatelé vody.

Družstvo má odečty vody hotové.

Vodu odečítá pan Korbel, nebo jeho spolupracovníci. Příští odečet v lednu 2018

Ostatní komodity:

Teplo odečítá společnost INEMS – dálkově – do bytu vstupuje pouze v přídadě poruchy.

Elektrická energie – se odečítá na chodbě, případně dálkově – návštěva bytu je bezpředmětná

Plyn – v bytě není, ani žádný uzávěr.

Datum poslední aktualizace: 31.3.2017