Bytové družstvo Rotavská

NÁHRADNÍ TERMÍN VÝMĚNY INDIKÁTORŮ TEPLA

NÁHRADNÍ TERMÍN VŠECH DOMŮ

20. 11. 2023 od cca 16:00 do cca 19:00

 

V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů, které nebyly zpřístupěny v řádném termínu.

(prostor cca 50 cm před tělesem).

Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu.

Akci provádí firma Inmes spol. s r. o.

Informace Tel.: 607 072 112.

 

Datum poslední aktualizace: 25.10.2023