Bytové družstvo Rotavská

NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI  (S PLNOU MOCÍ KE STAŽENÍ)

Bytového družstva Rotavská, družstvo se sídlem Jaroslava Foglara 1332, 155 00 Praha 5,

která se bude konat 13. 6. 2019 od 18:30

ve SPORTOVNÍ HALE BELLUŠOVA, Bellušova 1877/68, 15500 Praha 13

S tímto programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Volba orgánů členské schůze – zapisovatel, ověřovatelé.
 3. Schválení programu členské schůze.
 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2018.
 5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2018.
 6. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2018.
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
 8. Zpráva o činnosti družstva a představenstva za rok 2018 a část roku 2019, její projednání a schválení.
 9. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2018 a část roku 2019, její projednání a schválení.
 10. Prezentace a schválení plánu investičních a ostatních akcí pro roky 2019-2020 z tzv. fondu oprav (dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice).
 11. Nevymáhání rozsudku v kauze VHF – napojení na gravitační kanalizaci.
 12. Zřízení rezidenčního parkování v ulici Jaroslava Foglara
 13. Řešení fixace úroků u úvěru – nebo předčasné splacení
 14. Doplňková volba nových členů a náhradníků do orgánů družstva – představenstva a kontrolní komise.
 15. Diskuse.

 

Prezence: 18:00 hod. – 18:30 hod.

Plnou moc a ostatní dokumenty (Účetní závěrku za rok 2018, Plán investic na období 2019/20 apod.) je možné si stáhnout ZDE dále jsou k nahlédnutí rovněž osobně po předchozí domluvě se zástupcem správy, panem Ing. Rostislavem Korbelem.

 

Datum poslední aktualizace: 28.5.2019