Bytové družstvo Rotavská

Náhradní členská schůze 2018

 

Bytového družstva Rotavská, družstvo se sídlem Jaroslava Foglara 1332, 155 00 Praha 5,

která se bude konat 14. 6. 2018 v 19:00

ve SPORTOVNÍ HALE BELLUŠOVA, Bellušova 1877/68, 15500 Praha 13

 

S tímto programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Volba orgánů členské schůze – zapisovatel, ověřovatelé.
 3. Schválení programu členské schůze.
 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2017.
 5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2017.
 6. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2017.
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
 8. Zpráva o činnosti družstva a představenstva za rok 2017 a část roku 2018, její projednání a schválení.
 9. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2017 a část roku 2018, její projednání a schválení.
 10. Prezentace a schválení plánu investičních a ostatních akcí pro roky 2018-2019 z tzv. fondu oprav (dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice).
 11. Doplňková volba nových členů a náhradníků do orgánů družstva – představenstva a kontrolní komise.
 12. Diskuze

Podklady pro schůzi zde

Datum poslední aktualizace: 30.5.2018