Bytové družstvo Rotavská

Nabídka malování bytů

Malíř, provádějící malování chodeb, nabízí družstevníkům individuální malovaní bytů (družstvo nehradí) v termínech od 18.6.2018.

Kontakt p. Strobach – Tel.: 777 597 838 – http://www.profimalir.cz/

Datum poslední aktualizace: 21.5.2018