Bytové družstvo Rotavská

Mytí motorových vozidel je zakázáno zákonem

Mytí motorových vozidel upravuje Zákon č. 254/2001 Sb. – Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

paragrafem 39 článkem (9) Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno.

Z tohoto znění by ještě svítala naděje, že pokud najdeme místo, kde ohrožení vod nehrozí, můžeme na něm auto umýt.

Ale z omylu nás vyvede ministerstvo životního prostředí. Podle jeho výkladu potenciální ohrožení podzemních vod a potažmo i životního prostředí obecně hrozí kdekoliv. Ministerstvo navíc dodává, že při mytí vznikají odpadní vody, které mohou být znečištěné ropnými látkami. A takovou vodu nelze vypouštět do „nezabezpečené“ kanalizace.

Jediným bezpečným způsobem mytí aut, respektujícím požadavky ochrany vod, je podle ministerstva životního prostředí pouze mytí v profesionálně provozovaných mycích linkách. Za porušení zákona o vodách hrozí lidem pokuta.

U nás navíc veškerá “dešťová” kanalizace (kanály kulaté, kanály ploché před vjezdy do garáží a ve svahu) v našem družstvu vedou do retenční nádrže (jezírka uprostřed areálu). Cokoliv vylitého nebo i vhozeného do kanálu vyústí do nádrže.

 

Datum poslední aktualizace: 21.4.2019