Bytové družstvo Rotavská

Možnost náhradního koupání v době rekonstrukce kotelny

Po dobu rekonstrukce nabízíme možnost využít koupelnu ve volném bytě na adrese Rotavská 15.

Rezervace k použití koupelny na Tel.: 603 799 373

 

Datum poslední aktualizace: 4.9.2017