Bytové družstvo Rotavská

Mobilní sběr nebezpečného a nově i jiného odpadu

Informace převzatá z časopisu STOP (září 2019)

V ulici Jaroslava Foglara u JF2 dne 11. 9.  od 9:30 – 9:50 hodin.

Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma, v rámci mobilního sběru, odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zá-řivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích).Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582

Datum poslední aktualizace: 4.9.2019