Bytové družstvo Rotavská

Mimořádná opatření COVID na řádné členské schůzi 20.8.2020

Povinnost mít roušku na členské schůzi nastane jen v případě, když se do prostoru pro schůzi dostaví více jak 100 oso.

Prostor kavárny a prostor pro schůzi bude rozdělen zvukotěsnou zástěnou
viz. nařízení vlády – Omezení hromadných akcí:

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2, že s účinností ode dne 27. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání :

” 2. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1. s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:

  • děti do dvou let věku,
  • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.”

Datum poslední aktualizace: 19.8.2020