Bytové družstvo Rotavská

Mimořádná opatření COVID na náhradní členské schůzi 8.9.2020

Prezence od 18:30

Sportovní hala Bellušova spadá do školních a tělovýchovných zařízení ve kterých platí od 7. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve společných prostorách.

Proto se prosím na schůzi dostavte a v prostorách haly zůstaňte v roušce, (když zapomenete budeme mít pár roušek na rozdání).

Prosíme družstevníky/nice, kteří se necítí dobře, mají teplotu nebo příznaky akutního respiračního onemocnění, aby využili institut plné moci a nechali se na ČS zastupovat. Děkujeme za ohleduplnost.

Datum poslední aktualizace: 7.9.2020