Bytové družstvo Rotavská

Led na sřechách

Vzhledem k silné vrstvě ledu na střechách domů věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost při pobytu v okolí domů. Hrozí nebezpečí úrazu. Doporučujeme omezit pobyt v těsném okolí domů na minimum – např. při venčení psů.

Datum poslední aktualizace: 3.12.2014