Bytové družstvo Rotavská

Informace harmonogramu výměny kotlů a odhlučnění kotelen

Informace pro družstevníky.

V souvislosti s rekonstrukcí kotelen v jednotlivých bytových domech BDR Rotavská na podzim roku 2016 se ukázalo, že nové technologické řešení odpovídající platným normám, nadměrně zatěžuje hlukem byty v bezprostředním sousedství. Z tohoto důvodu byla vypracovaná hluková studie s návrhem eliminace hluku. Řešení eliminace hluku spočívá ve zvukové izolaci stěn a zavěšení technologie na samostatný odpružený rám. Tato opatření však prodlužují vlastní termín provedení díla o dva dny.

Probíhá současně ve dvou kotelnách.

Postup opravy kotelen za předpokladu nepředvídatelných skutečností:

První den – demontáž stávající technologie a vypuštění systému v první kotelně

Druhý den – demontáž stávající technologie a vypuštění systému v druhé kotelně

Druhý den – úprava elektroinstalace a slaboproudých rozvodů v kotelně 1 a 2

Třetí den – zvuková izolace kotelny 1 a 2

Třetí den – Montáž odpružených rámů a nastěhování nové technologie do prostor kotelny č. 1

Čtvrtý den – zahájení montáže nové technologie v kotelně č. 1

Čtvrtý den – nastěhování nové technologie do prostor kotelny č. 2

Pátý den – pokračování v montáži nové technologie v kotelně č. 1 – zprovoznění teplé užitkové vody

Pátý den – zahájení montáže nové technologie v kotelně č. 2

 

Další týden:

Šestý den (pondělí)– pokračování v montáži nové technologie v kotelně č. 2 – zprovoznění teplé užitkové vody

Sedmý den (úterý)–pokračování v montáži nové technologie v kotelně č. 1 – zprovoznění ústředního topení

Osmý den (středa)– pokračování v montáži nové technologie v kotelně č. 2 – zprovoznění ústředního topení

Devátý a desátý den (čtvrtek a pátek) – závěrečné dokončovací práce, nastavení měření a regulace, izolace potrubí, apod. 

Dvoudenní zdržení montáže protihlukových opatření je daní za následný komfort lepších akustických podmínek v bytech ve 3. NP. Bohužel termíny nelze výrazněji zkrátit větším počtem montérů, neboť do kotelny s minimálními rozměry se v jeden moment vejdou maximálně 2-3 dělníci. V rámci rekonstrukce kotelen se koordinují 4 nezávislá řemesla, tedy 4 samostatné firmy (topenář-instalatér, elektrikář, zámečník, zvukový izolatér).  

Po dobu rekonstrukce nabízíme možnost využít koupelnu ve volném bytě na adrese Rotavská 15.

Rezervace k použití koupelny na Tel.: 603 799 373

Děkujeme za trpělivost a pochopení náročnosti celkové úpravy kotelen.

Datum poslední aktualizace: 6.9.2017