Bytové družstvo Rotavská

FALEŠNÁ NABÍDKA SERVISU OKEN

V posledních dnech jsme v areálu BDR zaznamenali pohyb osob, které obcházejí byty a nabízejí bezplatnou kontrolu oken. Naposledy se jednalo o zástupce společnosti EKOPLAST RA s.r.o.

Představenstvo BDR tímto upozorňuje družstevníky, že se nejedná o nabídku organizovanou BDR. Všechny závady na oknech se hlásí správcovské společnosti prostřednictvím formuláře hlášení závad nebo emailem.

V případě, že by byla k opravě/úpravě oken využita firma, jejíchž činnost nebyla odsouhlasena představenstvem BDR, hradí veškeré náklady zadavatel, tedy družstevník a družstvo nenese žádnou odpovědnost za případné vady.

Pro úplnost uvádíme, že plastová jsou pouze střešní okna.

NEPOUŠTĚJTE CIZÍ LIDI DO DOMU ANI DO BYTU !!!

Datum poslední aktualizace: 22.9.2021