Bytové družstvo Rotavská

Dopravní stavby v okolí BDR

Předpokládané termíny dokončení staveb (dle informace z odboru dopravy MČ P13) :

Oprava povrchu a značení v ulici Jeremiášova má být dokončena 18. 12. 2019.

První etapa opravy chodníku v ulici Tlumačovská má být dokončena 22. 12. 2019.

Datum poslední aktualizace: 11.12.2019