Bytové družstvo Rotavská

Distribuce nových klíčů

Datum Hodina Domy Místo výdeje
2.9.2019 17:00 až 19:00 R15 + R13 Vchod R15
3.9.2019 17:00 až 19:00 JF1 + JF3 Vchod JF1
5.9.2019 17:00 až 19:00 JF2 + JF4 Vchod JF4
9.9.2019 17:00 až 19:00 JF6 + JF8 Vchod JF6
10.9.2019 17:00 až 19:00 JF10 + JF12 Vchod JF10
16.9.2019 17:00 až 19:00 Všechny domy (náhradní termín) Dětské hřiště

   Pro režim výdeje klíče byl zvolen tento způsob provedení:

  1. Klíče se budou vydávat pouze družstevníkům, nebo zplnomocněné osobě plná moc vzor  (tento způsob zajistí, že klíče obdrží pouze oprávněná osoba, jedná se tedy o bezpečnostní opatření). Klíč je bezpečnostní, tzn. nelze běžně vyrobit kopii.
  2. Základní počet klíčů v první vlně pro jeden byt = počet nahlášených osob v bytě + 1 klíč rezerva na byt. Z tohoto důvodu doporučujeme ověřit si předem u správce aktuální počet osob, které jsou v evidenčním listě bytu (tento způsob pomůže narovnat způsob dělení společných nákladů na neměřené služby, kdy poctiví družstevníci, kteří mají nahlášený přesný počet osob v domácnosti, doplácejí na ty družstevníky, kteří uvádějí menší počet osob v domácnosti než je tomu ve skutečnosti). Žádosti o vydání většího počtu rezervních klíčů budou vyřizovány individuálně.
  3. Dále proběhne aktualizace databáze kontaktů nahlášených družstvu.
  4. V případě, že MČ Praha 13 schválí záměr vytvoření rezidenčního parkování v areálu BD Rotavská (viz. usnesení členské schůze v r. 2019) do termínu zahájení vydávání klíčů, proběhne rovněž distribuce rezidenčních parkovacích karet.

Datum poslední aktualizace: 26.8.2019