Bytové družstvo Rotavská

Členská schůze

ČLENSKÁ SCHŮZE

Bytového družstva Rotavská, družstvo se sídlem Jaroslava Foglara 1332, 155 00 Praha 5,

která se bude konat 29. 5. 2018 v 17:30

v kavárně O CAFÉ, na adrese Červeňanského 2843/19, 15500 Praha 13
(v prostorách Centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea)

S tímto programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Volba orgánů členské schůze – zapisovatel, ověřovatelé.
 3. Schválení programu členské schůze.
 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2017.
 5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2017.
 6. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2017.
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
 8. Zpráva o činnosti družstva a představenstva za rok 2017 a část roku 2018, její projednání a schválení.
 9. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2017 a část roku 2018, její projednání a schválení.
 10. Prezentace a schválení plánu investičních a ostatních akcí pro roky 2018-2019 z tzv. fondu oprav (dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice).
 11. Doplňková volba nových členů a náhradníků do orgánů družstva – představenstva a kontrolní komise.
 12. Diskuze

Podklady pro schůzi ZDE

 

Datum poslední aktualizace: 13.5.2018