Bytové družstvo Rotavská

Bytové družstvo Rotavská

Bytové družstvo Rotavská spravuje deset bytových domů s 270 bytovými jednotkami a přilehlé pozemky v ulicích Jaroslava Foglara a Rotavská, Praha 5. Tento areál je ve spoluvlastnictví družstva a Hlavního města Prahy – Městské části Praha 13. Výstavba byla realizována s využitím dotace Státního fondu rozvoje bydlení. Podmínky výstavby a další spolupráce družstva s Městskou částí upravuje Smlouva o sdružení, kterou naleznete v sekci Důležité dokumenty.

Jmenovité složení a kontakty na orgány družstva jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Pětičlenné představenstvo družstva se schází nejméně jednou měsíčně, agendu vyřizuje také průběžně zejména prostřednictvím e-mailu. Za představenstvo jedná navenek kterýkoli člen představenstva samostatně. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Schůzí představenstva se účastní i zástupce Městské části Praha 13, která má v družstvu 51% podíl. Po uplynutí 20 let od kolaudace domů, tedy v roce 2023, bude podíl Městské části bezplatně převeden na družstvo .

V rámci družstva působí dále kontrolní komise, která kontroluje činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů.

Nejméně jednou ročně, zpravidla v květnu či červnu, se schází nejvyšší orgán družstva – členská schůze, na niž jsou zváni všichni členové družstva a probíhá v souladu se Stanovami.

Vedle Stanov platí též Domovní řád, který upravuje pravidla soužití v domech a který musí všichni obyvatelé domů respektovat.

 

Aktuality

Nový rok [28.12.2018]

Schůze PRE [28.12.2018]

JF 10 - Havárie topení [06.12.2018]

Parkové úpravy s vodním prvkem [28.11.2018]

Praha bez bariér - Tlumačovská, Praha13 [28.11.2018]

JF6 - havárie topení [26.11.2018]

JF2 OPRAVA KANALIZACE [24.11.2018]

Schůze PRE [19.11.2018]

JF10 [12.11.2018]

Schůze PRE [24.10.2018]

Archiv »