Bytové družstvo Rotavská

Úřední hodiny

Poslední aktualizace: 27.5.2016

Úřední hodiny probíhají v prostorách družstva Rotavská po předešlé dohodě (nejlépe e-mailem korbel@korbelfc.cz , případně telefonicky 603 418 441) – přizpůsobíme se vašim časovým možnostem.

Pro nahlášení závady správci použijte webový formulář.