Bytové družstvo Rotavská

Odečty vodoměrů

Vážení nájemníci,

dovolujeme si vám oznámit, že v níže uvedených termínech bude probíhat odečet podružných vodoměrů ve všech bytových jednotkách.

  • Pátek 10. 1. 2014  – 17-21 hod. (předtermín – koho zastihneme doma, tak tomu odečet provedeme, když nebudete doma tak to vůbec nevadí, přijdeme v regulérních termínech).
  • Pondělí 20. 1. 2014 –  18-21 hod. (regulérní termín – komu ještě nebylo odečteno, má povinnost zpřístupnit byt).
  • Úterý 21. 1. 2014  – 18-21 hod. (regulérní termín – komu ještě nebylo odečteno, má povinnost zpřístupnit byt).
  • Pondělí 27. 1. 2014 – 18-20 hod. (náhradní termín jen pro výjimky, na základě předešlé dohody).

Stavy měřidel nelze správě zasílat nebo lepit na dveře – musí je ověřit pověřený pracovník a je k tomu potřeba podepsat protokol se zaznamenanými hodnotami.

Upozornění: neumožní-li člen družstva (obyvatel bytu) zpřístupnění bytu při odečtu vodoměru ani v jednom z minimálně 2 termínů, o kterých byl prokazatelně informován minimálně 30 dní před termínem výměny, může představenstvo rozhodnout o udělení pokuty členovi družstva až do výše 10 000 Kč. Viz domovní řád – čl. V, 2. a stanovy XV 1. (a).

V případě jakýchkoli závažných problémů, absence či zpoždění nás prosím kontaktujete na sprava@bdrotavska.cz nebo 607 090 050, a to nejpozději do 10. hodiny příslušného dne.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Datum poslední aktualizace: 20.12.2013