Bytové družstvo Rotavská

FAQ

Poslední aktualizace: 23.7.2022

Proč nemohu nechávat žádné věci na chodbách domu?

Z hlediska požárních předpisů je nutné udržovat chodby volné, aby sloužily v případě požáru jako úniková cesta. Není tedy možné umisťovat na chodby ani botníky, kočárky, sušáky na prádlo apod. Dodržování požárních předpisů rovněž vyžaduje, aby nikde ve společných prostorách (včetně garáží) nebyly skladovány hořlavé nebo jinak nebezpečné látky. Objemný odpad je možné odvézt do sběrného dvora. Odpad je přijímán od občanů Prahy zdarma. K tomuto se vztahuje i zpráva technika požární ochrany.

Co mohu uskladnit v kleci v garáži?

Klece v garážích jsou určeny pouze pro uskladnění jízdních kol, sání, bobů a  kočárků, žádné jiné věci v nich skladovány být nemohou. K tomuto se vztahuje i zpráva technika požární ochrany.

Komu mám hlásit závady a havárie?

Běžné závady se oznamují prostřednictvím webového formuláře.

V případě akutního ohrožení je třeba volat na tísňovou linku (112 – Integrovaný záchranný systém, 150 – Hasičský záchranný sbor České republiky, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 156 – Městská policie, 158 – Policie České republiky).

V případě havarijního stavu (havarijní stav představuje událost, která ohrožuje zdraví, bezpečnost nebo majetek), který nepředstavuje ohrožení,  je třeba neprodleně kontaktovat zástupce správce – 603 418 441, v případně nedostupnosti nebo mimo pracovní dobu volat přímo havarijní servis. Kontakty na nonstop havarijní službu a havarijní servis kotelen jsou uvedeny v kontaktech.

S kým mám řešit reklamace vyúčtování záloh na služby?

Reklamace vyúčtování řeší zástupce správy, kterého lze kontaktovat na korbel@korbelfc.cz.

Kam mám nahlásit změnu počtu osob v domácnosti apod.?

Všechny změny pro účely evidence oznamujte zástupci správy na korbel@korbelfc.cz.

Co pro mě vyplývá ze skutečnosti, že domy jsou postaveny s použitím státní dotace?

Bytové domy byly vystavěny sdružením prostředků družstva a Hlavního města Prahy – Městské části Praha 13 s využitím státní dotace na podporu bydlení. Městská část Praha 13 má v souladu s podmínkami poskytnutí dotace v družstvu 51% podíl, vybírá nájemníky bytů a schvaluje též převod členských práv. Tento stav se změní po uplynutí 20 let od kolaudace, tedy v roce 2023, kdy bude podíl Městské části bezplatně na majetku získaného společnou činností převeden na družstvo.

K čemu je retenční nádrž?

Do retenční nádrže je svedena dešťová voda z domů, pozemků a místních komunikací celého areálu. Nádrž byla na náklady družstva zkultivována umístěním ostrůvků a výsadbou okrasných vodních rostlin. Vzhledem k tomu je zásadní nevylévat žádné škodlivé látky do kanálů, odtokových žlábků a jiných sběrných prostor. Retenční nádrž není určena ke koupání ani bruslení. Přístup do ní mají pouze pověřené osoby (např. pan Pilný a pan Wimmer kvůli údržbě).

Jak je to se psy a jinými domácími mazlíčky?

V bytech je možné chovat domácí zvířata jen v souladu s domovním řádem, tedy zejména pokud nebude docházet k rušení a omezování ostatních obyvatel domu. Psi musí být neustále pod dozorem a nesmí být vypouštěni samostatně do společných prostor domů. Důrazně apelujeme na majitele psů, aby zejména z důvodu bezpečnosti dětí vodili ve společných prostorách domů a v areálu psy na vodítku. Psi nemají přístup na dětské hřiště a v areálu družstva smí být venčeni jen za podmínky okamžitého úklidu exkrementů.

Co mám dělat, když mi nefunguje ovladač k otevírání vrat garáže?

Návod na nastavení je zavěšen na pohonu vrat. Pokud vám ani po nastavení ovladače ovladač nefunguje, kontaktujte správu – korbel@korbelfc.cz. Pokud potřebujete nový ovladač, můžete si jej koupit přímo od správy – více informací najdete na této stránce.

Kde se dá získat klíč od dětského hřiště?

Zámek na dětském hřišti otvírají všechny klíče od hlavních vchodových dveří (systém generálního klíče – zámek otevřen všem našim klíčům)

Jaký je postup při převodu družstevního podílu?

Dokumenty potřebné k převodu jsou zde. Ohledně postupu převodu se obraťte na správcovskou firmu, konkrétně na e-mail korbel@korbelfc.cz. Poskytnou vám i vzorové smlouvy. S převodem není problém, Městská část ale musí souhlasit s novým členem formou podpisu na nové nájemní smlouvě.

Proč došlo k 1.7. 2013 ke změně výše a struktury zálohových plateb?

V evidenčním listu jsou dva druhy plateb: zálohy (např. na vodné, teplo, úklid apod.) a příspěvek do fondu oprav. Samotné zálohy byly nastaveny příliš konzervativně, proto představenstvo přistoupilo k jejich snížení. Nicméně příspěvek do fondu oprav bylo nutno zvýšit, a to zejména z následujících důvodů:

  • Je nutné vyřešit dlouhodobé závady (v letech 2014-2018 zejména tepelnou izolaci a hydroizolaci střech a střešní okna);
  • dále je nezbytné domy a veškeré příslušenství udržovat tak, aby se snížila pravděpodobnost nenadálých investic a nesnižovala se hodnota nemovitostí;
  • družstvo si v podstatě nemůže ještě deset let vzít úvěr;
  • je potřeba vytvořit dostatečnou finanční základnu pro budoucí SVJ;
  • a v neposlední řadě příspěvek do fondu oprav nebyl deset let navyšován, což neodpovídá růstu cen a DPH.

O zvýšení do příspěvku do fondu oprav rozhodla náhradní členská schůze, nejvyšší orgán družstva. Celkově tedy došlo ke zvýšení měsíčních plateb.

Komentáře k této stránce

Pro zobrazení komentářů je vyžadováno přihlášení.

Pokud neznáte heslo, můžete si jej nechat zaslat zde.